Kategoriarkiv: SVENSK MEDIA

Utan Media kan du inte starta ett krig

Standard


Mediernas sätt att begrava

Text av: Jan Olof Rönn
Debatten om kopplingen mellan medierna och underrättelsetjänsterna i och deras lögner är intressant.
De är ju beroende av varandra och samarbetar hela tiden. Ingen av dem skulle kunna fungera utan den andre.

  *

*

Det finns otaliga exempel på att journalister varit agenter för olika länders ”hemliga” Säpos. Detta gjorde de naturligtvis inte utan att deras chefer och redaktörer visste om det och stödde det. Även författare och vetenskapsmän har ställt upp, som de säkert har trott, för ”nationens säkerhet” och lånade sig till spioneri inför ”hotet mot den fria världen”.

Hela kalla kriget skapade den atmosfär, där detta måste ha känts rätt och naturligt. Numera finns det dokumentation, som tydligt visar att väst åtminstone från Churchills Fultontal om ”järnridån genom Europa”, medvetet och systematiskt beskrev det krigshärjade Sovjet som ett hot mot oss, ”den fria världen”, fast de visste att det inte var sant.

För att göra detta hot trovärdigt måste västs säkerhetsorganisationer presentera bevis. Sovjets vapenarsenaler från stridsvagnar till atomvapen överdrevs systematiskt. Ingen ifrågasatte dessa uppgifter – liksom inga svenska medier ifrågasatte Powells lögner i FN år 2003 om Saddams massförstörelsevapen. Att ifrågasätta dessa ”hot” beskrevs av våra mediers ledarsidor som att stödja Saddam – eller på Sovjets tid, att vara åtminstone naiv eller ”mjuk” mot kommunismen.
 *

*
Att medierna och politikerna lyckades med att skapa sin hotbild, bevisas bland annat av att de under sjutton år kunde rapportera att mellan sex och sju tusen sovjetiska ubåtar kränkte våra farvatten. Att vår Kustbevakning inte blev tillfrågade om dessa kränkningar och än mindre bekräftade dem, var
medierna inte lika angelägna att rapportera om. (Detta att inte fråga eller kolla, att begrava, en historia är en av de mest förfinade teknikerna i mediernas ”nyhetsförmedling”.)

Som chef för CIA ”hjälpte” Allen Dulles sin bror utrikesministern med de ”upplysningar” han behövde för att kunna motivera sin utrikespolitik mot Sovjet. Ronald Reagan kunde på sin tid påstå att Nicaraguas stridsvagnar bara var två dagsmarscher från Texas och att deras MIG-plan, (som de inte heller hade) var ännu närmare. CIA visste naturligtvis att detta inte var sant, men hur skulle det se ut om de anklagade sin president för lögn?

Allt detta är känt för de flesta. Den intressanta frågan blir; vad är det som gör att CIA:s, Bushs, Blairs och
andras lögner nu diskuteras i medierna? Det har ju fram till nu varit näst intill dödstyst om detta. Vad har hänt? Jag tror att det är ett tecken på en stor kris.

Jag tror, att det handlar om trovärdighet. Medierna har under en längre tid och kanske framförallt efter Sovjets fall och Internets och andra alternativa nyhetskällor framväxt, hamnat i en allt djupare förtroendekris. Människor jorden runt tror inte längre på sina mediers påstående om t ex globaliseringens, som den nu ser ut, välsignelser för alla på jorden.

Femton miljoner demonstrerade mot Irakkriget innan det ens hade börjat. WB, IMF och World Economic Forum får mötas på avlägsna öar på arabiska halvön för att inte störas av demonstrationer. Mätningar i många länder visar att förtroendet för medierna minskar. Mediernas roll i Italien och Venezuela som aktörer i politiken blir tydlig och bidrar till misstron. Misstron för politiker och säkerhetstjänster minskar också.
*

*
Vad måste man göra för att återfå ett förlorat förtroende? 
Denna fråga är mycket sannolikt en av de mest diskuterade av de flesta länders redaktioner och säkerhetstjänster. Jag tror att man försöker göra det som är vanligt och naturligt till att vara undantag.

Enstaka gånger har CIA bedömt något fel, vill man att vi skall tro. Detta är säkert sant, men det förändrar inte att det är CIA:s uppgift att bedöma ”fel” eller ”rätt” beroende på hur man ser det. Det vill säga, göra de
bedömningar, som gynnar det som påstås vara ”nationens säkerhet”, hur detta än stämmer med verkligheten..

MI 5, säger man nu, kan ha dabbat sig om Saddam, eller troligen inte; kanske till och med är det Blair som gjort det. Skulden för det undantag, som vi skall tro att det gäller, måste kanske placeras så högt upp i hierarkin att det skall framstå som trovärdigt. Om CIA:s chef eller kanske Blair och Bush,
måste gå, så borde alla medborgare förstå att vi tar allvarligt på detta och att vi inte gör så här hela tiden.
Att detta verkligen var ett undantag, som vi nu reagerat kraftigt på.

Alternativen är få; antingen medger vi att våra politiker, medier och säkerhetstjänster gemensamt ljuger för oss och systematiskt för oss bakom ljuset eller så offrar vi någon/några för att ”bevisa” att just detta
”misstag” var ett undantag. Om det krävs att offra någon ovanför Tenent eller MI5 chef så är det värt det.
Alternativet är ett totalt misstroende från en majoritet av befolkningen. Konsekvenserna kan bli oerhörda. (De kanske kommer att bli det även om man offrar någon eller några.)

Överdriver jag detta? Jag tror inte det. Under hela mitt liv har jag studerat medierna och nyhetsförmedling. Aldrig förut har jag sett denna debatt om säkerhetstjänsters, mediers och politikers roll i samband med trovärdighet. Det genomgående har varit, mest tydligt under det kalla kriget, att VI måste tro på våra myndigheter och medier.


Det var DOM som ljög och lurades. Aldrig förut har det varit ett så offentligt, långvarigt och uppenbart ifrågasättande om de som representerar oss. Att delvis erkänna att man har ljugit. Ordföranden i den Parlamentarikerkommissionen som undersökte hur mordet på Palme (inte) hade utretts sa om de s k privatspanarna:”Jag förstår inte varför ni misstror polisen. Vi måste ju kunna lita på polisen.”

Ja, just det. Samhället står och faller med att medborgarna tror på sina ledare och myndigheter. När det nu visar sig att många inte gör det, blir våra ledare bekymrade. Jag känner mig lite gladare över att de inte lika lätt kan fortsätta att ljuga.
*

/ Jan Olof Rönn – 11/07/2004
*
http://www.janolofronn.se/article.php?id=9&idr=1

- Utan Media kan du inte starta ett krig

Hur många av klädindustrins "slit & släng-arbetare" dog vid katastrofen i Bangladesh?

Standard


Dödstalet vid Dhakaraset kan ha mörkats

SR 2013-05-18,

Över 1 100 personer dog vid raset i en klädfabrik i Bangladesh (officiellt 1 127). Men Saydia Gulrukh, antropolog som i många år har arbetat för bättre villkor för textilarbetarna i Bangladesh, hävdar att det verkliga antalet döda är fler. Det saknas fortfarande flera hundra och det fanns uppgifter om att runt 2 000 personer befann sig i huset vid raset.GERALD CELENTE: Bangladesh Building COLLAPSE TRAGEDY! – Profits before people, DISPOSABLE workers!

*

Tidigare olyckor visar att hela sanningen inte kommer fram. Nu försöker Saydia Gulrukh och hennes kollegor ta reda på mer om hur många som omkom i den senaste olyckan.

– En av alla akuta uppgifter just nu är att se till att de som överlevde åtminstone får ut sin lön. Alla som ingår i den här kedjan – producenterna, deras underleverantörer och de internationella klädföretagen – är  väl medvetna om bristerna, problemen och hur arbetarna utnyttjas, säger hon.

Saydia Gulrukh är trött på allt prat om det som brukar kallas Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar. Företagen tar inte sitt ansvar. De undviker ansvar för brott som begåtts och de måste ställas till svars, anser hon.

– Jag insisterar på att vi måste tala om företagsbrott i stället för företags samhällsansvar, säger Saydia Gulrukh.

Man kan inte förringa det här till en ”tragedi” – när det i själva verket rör sig om korrupta och mäktiga strukturer som orsakar de här händelserna.

– Just nu kan jag namnge mer än tio textilfabriker som sköts precis under samma förhållanden som Rana Plaza, säger Saydia Gulkuruh.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5538130


Video publicerad den 24 apr 2013
1.127 omkom enligt de officiella siffrorna vid katastrofen, men det saknades fortfarande flera hundra människor när arbetet med att gå igenom det raserade huset avslutades.

Kvinna räddad efter 17 dagar i rasmassorna

Video publicerad den 13 maj 2013
A woman found alive in the rubble of Dhaka’s Rana Plaza after 17 days tells of how she got rescuers’ attention with a stick as she heard voices above her. Workers were astounded when they found the woman alive so long after the accident, which now has a death toll of more than 1,000. The survivor was rushed to a military hospital for treatment

*

Bangladesh: Billiga kläder och massor av döda arbetare – Interview with Theresa Haas
*

 

————————————————————————————————————————————
Vidareläsning:


Hur många av klädindustrins ”slit & släng-arbetare” dog vid katastrofen i Bangladesh? 

1000-tals sörjer offren för klädindustrins girighet i Bangladesh

Standard


Deras anhöriga tvingades till arbetet av klädföretagen – över 1000 människor dog

2013-05-15. Banker och andra ”viktiga” företag hade av säkerhetsskäl utrymt byggnaden i förväg och tagit bort sin personal från fabrikskomplexet som rasade i Bangladesh. 
Företagsledarna visste att byggnaden var på väg att rasa p.g.a. sprickbildningar i bärande delar.
Textilarbetarna tvingades ändå att gå till arbetet i den livsfarliga byggnaden med hot om att de annars blev fråntagna en månadslön och sparkade från jobbet.

 
Klädföretagens ombud i Bangladesh visste i förväg att byggnaden var på väg att rasa, men chansade på att den kanske håller ett tag till… Ett misstag.

- När byggnaden till slut rasade resulterade det i över 1000 dödsfall. Detta var ingen unik händelse utan liknande katastrofer med textilarbetare har hänt ett flertal gånger både i Bangladesh och andra länder där billig arbetskraft utnyttjas under slavliknande förhållande…
**

 *

Bangladesh: Billiga kläder och massor av döda arbetare – Interview with Theresa Haas
*

 
 1000-tals sörjer offren för klädindustrins girighet i Bangladesh
*
 http://rt.com/in-vision/bangladesh-mourning/

LÄS OCKSÅ:

Dagens Industri nekar människorättsorganisation annonsplats

Standard

Dagens Industri vägrar människorättsorganisation annonsplats
…För att de kritiserar de svenska ”slavdrivarna”
Karl-Johan Persson och H&M
*
Avaaz 2013-05-10.
Sverige och Dagens Industri 
har vägrat att publicera en betald helsidesannons från  människorättsorganisationen Avaaz som kritiserar Karl-Johan Persson. Persson är H&M:s VD och H&M för en slavdrivande oansvarig personalpolitik i 3:e världen. Svenska H&M och Karl-Johan har orsakat 1000-tals dödsfall för de är för giriga för att se till att deras slavarbetare (med våra mått) arbetar i en någorlunda säker omgivning.

  ——————————————————————————————————————————
Avaaz 2013-05-10:
Dagens Industri
has just refused to run our full-page ad calling on H&M
to sign a strong worker safety pact, on the grounds that they were too personally targeted at CEO Karl-Johan Persson.

——————————————————————————————————————————

Dear friends in Sweden,

Our campaign calling for worker safety in Bangladesh has really taken off. In less than 72 hours, more than 800,000 of us have signed, and companies are feeling the heat!

But there’s one small problem: Sweden’s leading financial newspaper Dagens Industri has just refused to run our full-page ad calling on H&M to sign a strong worker safety pact, on the grounds that they were too personally targeted at CEO Karl-Johan Persson. Here’s the rejected ad:
*

But if the media won’t run our ad,  let’s use social media to ensure he hears our message. Take a minute to share this ad on Facebook, then encourage others across Sweden to do the same. If you use Twitter, also RT the ad so H&M can see it:
*

Facebook twitter

Here’s the original campaign which has already been signed by over 800,000 of us. Forward it to friends and family if you haven’t already! https://secure.avaaz.org/en/crushed_to_make_our_clothes_dm/?hmad
 *

To the CEOs of H&M, GAP, and other fashion brands:

As citizens and consumers, we urge you to immediately sign an enforceable Bangladesh fire and building safety agreement, or risk fatal damage to your brand image. 

The agreement must commit you to pay for routine, independent inspections and safety upgrades for your supplier factories. 

Your companies and other multinationals profit from cheap labour, and can do much more to reduce the dangers of the places where your products are made.

*

*
Dagens Industri nekar människorättsorganisation annonsplats

GAMMELMEDIA i högform

Standard


- Får vissa nyheter oproportionerligt stort utrymme i Gammelmedia? Är det verkligen de viktiga nyheterna om världen som mainstream förmedlar? Vems agenda driver mainstream mer än krigsindustrins, och de multinationella företagens? 
*


Gammelmedia i högform - Mindless Media Parrots

Video publicerad den 29 mars 2013
Abby Martin exposes the mindless media parrots that repeat generic scripts with zero questioning and pass it off as news.
*The Truthseeker: Presstitutes

Videon publicerad den 10 mars 2013
Control of your mind handed to a criminal organization; laws changed to stop independent voices; America’s biggest liar exposed; and the importance of Kris Jenner’s plastic surgery.
Seek truth from facts with endthelie.com editor Madison Ruppert, cartoonist and columnist Ted Rall, Free Press Action Fund president Craig Aaron, mediafreedom.org’s Mike Wendy, wnd.com editor Joe Farah, and former NBC senior producer Jeff Cohen.

*


Läs också: Vem äger media och varför är nyheterna medvetet vinklade?

 *

*


GAMMELMEDIA i högform

Vem äger media och varför är nyheterna medvetet vinklade? (2)

Standard

- Har det egentligen någon betydelse vem som äger media och vem som kontrollerar nyhetsrapporteringen?

Varför vinklas medias rapportering
om t.ex. Mellanöstern?

Varför är medierapporteringen om Palestina och Mellanöstern ett stort skämt? Varför nöjer sig människor med fabricerade propagandanyheter från mainstream-media fast de vet att de är vinklade?

- Videon ovanför ger svar på den första frågan.

…Fråga nummer två kan du bara svara på själv…

*Vad äger BONNIER för mediaföretag?

TV4-Gruppen
(TV4, Canal+ 4+, 4+ film, 400 osv) www.tv4.se

Dagens Nyheter www.dn.se

Expressen www.expressen.se

Sydsvenska Dagbladet www.sydsvenskan.se

Svensk Filmindustri
+dotterbolag www.svenskfilmindustri.se

SF Bio www.sf.se

Dagens Industri www.di.se

Kristianstadsbladet www.kristianstadsbladet.se

Trelleborgs Allehanda www.trelleborgsallehanda.se

Ystads Allehanda www.ystadsallehanda.se

Österlenmagasinet www.osterlenmagasinet.se

Allt i hemmet www.alltihemmet.se

Allt om Fritidshus www.alltomfritidshus.se

 Fullständig lista HÄR:

*“Det finns inga samhällen där indoktrinering saknas, för alla samhällen har en grundläggande åskådning, eller åtminstone en rad grundvärderingar, som de styrande vill att medborgarna ska omfatta.

Men i varje samhälle har de styrande en benägenhet att betrakta den egna indoktrineringen som blott och bart undervisning, ibland rentav som opartisk eller ”objektiv” undervisning, medan indoktrinering i betydelsen propaganda bara sägs förekomma i andra länder.

Detta beror naturligtvis på att man i varje väletablerat samhälle är så van vid de egna grundvärderingarna att man inte längre upplever dem som värderingar utan som självklarheter, som allmänmänskliga sanningar.” /Göran Palm

I Sovjetunionen visste många människor att medierna ljög för dem.De lärde sig att läsa mellan raderna.Problemet för oss som bor i demokratierna är att vi alltid trott att vi inte behöver läsa mellan raderna.”

-John Pilger

—-Vem kontrollerar
Internationell media?—-

96% av all västerländsk massmedia kontrolleras eller ägs av judar. The Big Six: Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch’s News Corp., CBS Corporation och NBC Universal.

Internet har på senare år kunnat bryta upp den kompakta muren av medieblockad och för de som vet hur man gör, givit möjlighet att hitta till alternativa informationskällor som ej gallrar bort ”oönskad” information.

Men det är fortfarande bara en liten klick insatta som känner till att mainstream är totalt korrupt, så den stora största delen av mediekonsumenterna famlar fortfarande runt i desinformationens töcken.

- Internet -
Google, Yahoo, FaceBook, MySpace, YouTube, Wikipedia, Ebay, PayPal med flera är alla grundade eller ägda av judar.

The Walt Disney Company: (världens största) VD är juden Robert Iger.
• ABC – grundades av juden Leonard Goldenson
• Disney
• Pixar
• Touchstone Pictures
• The History Channel
• Marvel
• Jerry Bruckheimer Films
• Spyglass Entertainment

Rupert Murdoch’s News Corporation – Chairman och VD är juden Rupert Murdoch:
• BBC
• Fox News
• 20th Century Fox
• Sky News
• Wall Street Journal

Time Warner
• Warner Bros. Entertainment
• New Line Cinema
• DC Comics
• HBO
• Cartoon Network
• CNN

CBS Corporation – VD är Zionist juden Sumner M. Redstone
• CBS
• CNET
• The Free Press

Viacom (världens fjärde största) – VD är Zionist juden Sumner M. Redstone
• MTV
• Paramount Pictures
• VH1
• Bollywood

NBCUniversal – Chariman är Zionist juden Brian L. Roberts
• NBC
• Universal Studios
• MSNBC
• CNBC
• The Weather Channel
*

Who Controls Big Media?

- Har det egentligen någon betydelse vem som äger media och vem som kontrollerar nyhetsrapporteringen?
*


http://thezog.wordpress.
com/who-controls-big-media/

Påtala gärna om någon uppgift på sidan inte är korrekt så korrigeras detta.

————————————————————————————————————————————

*


Gammelmedia är inte död
– den bara luktar illa…

——————————————————————————————————
IP: 62.119.71.133 ISP: Telenor AB November 30, 2012 08:41:24 AM
Organization: Reuters Svenska AB
Page Viewed: undermattan.com/2012/10/31/vem-ager-media-och-varfor-ar-nyheterna-medvetet-vinklade
——————————————————————————————————

IP: 194.15.212.34 November 14, 2012 08:58:40 PM
ISP: Sveriges Television AB
Landed: undermattan.com/2012/10/31/vem-ager-media-och-varfor-ar-nyheterna-medv…

———————————————————————————————————–

*

*
…Nästa fråga blir: Vem Censurerar media?

Vem äger media och varför är nyheterna medvetet vinklade?

Publicerat som Information. Texter och bilder tillhör sina respektive upphovsmän
—————————————————————————————————–

Kalle Bildt och ankdammsmedia vill så gärna vara med i NATO

Standard

NATO – Om Kalle och ankdammsmedia själva får bestämma!
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/spionplan-nara-svensk-ovning_8119816.svd

Ryskt militärflyg flög nära svensk militärövning

SR 2013-04-25, Ekot 5 kommentarer

Ett ryskt plan ska i lördags ha flugit i närheten av en stor svensk militärövning, skriver Svenska Dagbladet.

Källor uppger för tidningen att ett ryskt signalspaningsplan flög i den smala remsan av internationellt luftrum mellan Öland och Gotland.
*
Samtidigt inleddes en stor militärövning i Sverige med deltagare från USA, Finland och de baltiska staterna.
Om några svenska Gripenplan sändes upp när det ryska spionplanet kom är oklart, enligt tidningen.
Riksdagens försvarsutskott ska i dag få en redovisning av försvarets incidentberedskap. Utskottet vill bland annat veta varför inga jaktplan lyfte för att markera närvaro när ryskt stridsflyg övade utanför Gotland i påskas.
*

*

‘NATO has become a global expeditionary military force’

RT 2013-04-25NATO buys the loyalty of sovereign states and in return demands fighting forces that have been engaged on three continents in the last decade, Rick Rozoff, from STOP NATO International has told RT.http://rt.com/op-edge/nato-global-expeditionary-force-362/
*

‘NATO war machine responsible for global violence’

Publicerad den 21 maj 2012

Day one of the NATO summit in Chicago has been marked by mass demonstrations that resulted in fierce clashes with police. A dozen people were reportedly injured and around 60 arrested after officers started using batons to disperse thousands-strong crowds. RT’s Anastasia Churkina was in the middle of what became the biggest rally in a week of anti-war protests. And co-director of the anti-war International Action Center Sara Flounders is also in Chicago, and says the action taken against the demonstrators shows NATO feels threatened by their cause.